11 Haziran 2014 Çarşamba

TARİHİN EN ACIMASIZ KADINLARI

                                  ----Katherine Knigth-------
Eşini 37 yerinden bıçaklayı, derisini yüzmüştür. Daha sonra parçalara ayırıp, çocuklarına yemek yapmıştır. Avustralya’da müebbet hapse çarptırılan ilk kadındır. Boşanma davası sürdüğü sırada eşini öldürmüştür. Fakat, etini pişirirken yakalanmıştır.

Stabbed his wife of 37, was scalped. Then separate the parts, have children eat. Australia is the first woman sentenced to life imprisonment. Take a while to kill her husband has filed for divorce. However, when cooking meat was seized.                                    ---Marry Ann Cotton-- 20 kişiyi arsenik ile zehirleyip öldürmüştür. Öncelikle 8 çocuğunu daha sonra eşini öldürmüştür. 2. eşi ve çocuğuda ölünce araştırma altına alınmıştır. Sonuçta, 4 kocasını, bir arkadaşını,sevgilisini, annesini ve 12 çocuğu öldürdüğü ortaya çıkmıştır. 1873 yılında asılarak idam edilmiştir. Tarihe adı kara dul olarak geçmiştir.


20 people were killed and poisoned with arsenic. First eight children were later killed her husband. 2 died in his wife and child is under investigation. After all, the fourth husband, a friend, boyfriend, mother and 12 children killed has emerged. Was executed by hanging in 1873. History is history, as the name black widow.                                       ---Ilse Kosh---  Alman, Siyasi suçluların hapisanesinin komutanı Karl Otto Kosh’un eşidir. Bushenwald Toplama kampındaki esirlere sadist davranışları ile Bushenwald cadısı olarak anılır. İnsanlığın en acımasız kadını sayılır. Dövmeli vücutlara hayran olduğundan, esirlerin derilerindeki dövmeleri yüzüp, çnata ve elbiselerine aksesuarlar yapmıştır. 50 bin civarındaki cinayetten sorumlu olduğu düşünülmektedir. İşkence ve insan öldürmekten çok zevk alan bu kadın 1967 yılında tutuklu olduğu hücresinde kendini asmıştır.

 German, Karl Otto Kosher political criminals is the wife of the commander of the prison. Bushenwald to the prisoners in the concentration camps Bushenwald with sadistic behavior is referred to as witches. Humanity is considered the most ruthless woman. Tattooed body is admired, captive swim tattoos on their skin, their accessories and clothing made ​​çnat. 50 thousand people are believed to be responsible for the murder. Much pleasure from torturing and killing human beings, this woman was jailed in 1967, has hung himself in his cell.
                                     ---Irma Grese---
2. Dünya savaşı sırasında Nazi toplama kamplarında gardiyanlık yapmıştır. Zevk için adam öldürme, aç köpeklere çocukları atmak ve binlerce insanı gaz odalarına sokmak gibi suçlardan ölüme mahkum edilmiştir. İnfaz edilerek, ölmüştür.


2 warden in Nazi concentration camps during World War II were made​​. To enjoy killing, hungry children and throw it to the dogs to put thousands of people to the gas chambers was sentenced to death for crimes like. Executed and died.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder