3 Haziran 2014 Salı

GÖK GÜRÜLTÜSÜNÜN NEDENİ NEDİR ?? What is the cause of thunder??

Merhaba  Arkadaşlar,

             Bugün sıradan merak ettiğim bir konu üzerine sizleri de bilgilendirmek istedim .

     Gök gürültüsü bulut içinde bir yerden diğer bir yere, bir buluttan başka bir buluta veya bulut ile yer arasında meydana gelen elektrik yüklerinin boşalması sonucu işitilen gürültüdür. İlim adamlarına göre şimşek ve bunun sonucu gök gürültüsünün oluşabilmesi için elektrik yüklü bulutların tepelerinin 28 derece sıcaklığın bulunduğu seviyeye kadar yükselmesi gerekmektedir. Ayrıca bulut içinde buz parçacıklarının ve muhtemel olarak düşük sıcaklıkta buz parçacıkları ve su damlalarının aynı anda mevcudiyeti şimşeğin teşekkülü için zaralıdır.
Hi Friends, 

              I'm wondering today is also wanted to inform you on a topic. 


      Thunder in a place other than a place in the cloud, from cloud to another cloud or between the cloud and ground discharges occurring as a result of the electrical load noise is heard. According to scientists lightning and thunder consequently to the formation of electrically charged cloud tops of 28 degrees the temperature to rise to the level where it is necessary. And possibly also ice particles in clouds of ice particles and water droplets at low temperature, the simultaneous presence is harmful for the formation of lightning.Yapılan incelemelere göre, dağlık bölgeler hariç, gök gürültüsünün 30-40 saniyeden fazla sürdüğü pek görülmemiştir. Yapılan tetkiklerde bazı bilim adamlarına göre şimşek ve bunun sonucu gök gürültüsünün meydana gelmesi için elektrik yüklü bulutların uçlarındaki sıcaklığın 28°C'ye yükselmesi gerekmektedir. Bundan başka, bulut içinde buz parçacıkları ve su damlalarının aynı anda mevcut olmaları, şimşeğin akması için gerekli görülmektedir. Böyle bir durumda bulut içinde sıcaklık -20°C olduğu seviye etrafında pozitif elektrik yüklü ve 0°C ile ile 10°C arasında bulunan büyük bir alanda ise negatif elektrik yüklü bir merkez bulunur. Bu merkezler esas elektrik boşalım merkezleri olup, şimşek bu merkezler arasındaki kanalda meydana gelir. Kanalın sıcaklığı bir anda hemen hemen 10.000° C'ye yükselir. Bu ısınma sonunda süratle hacmi genişleyen havadan gürültü olarak dalgalar yayılır.

According to the investigation, except for mountainous regions, thunder take more than 30-40 seconds, which is quite unprecedented. In the examinations made ​​by some scientists of lightning and thunder consequently occur at the ends of the electrically charged clouds rise of temperature to 28 ° C is required. Furthermore, the ice particles and water droplets in the cloud be present at the same time, is necessary for the flow of the lightning. In such a case the temperature in the cloud level is -20 ° C and 0 ° C with a positive electrical charge around 10 ° C. In a large area has a center negative charge. These centers are substantially centers electric discharge, lightning occurs on the link between these centers. Channel temperature suddenly rises to almost 10,000 ° C. At the end of this warming rapidly expanding volume of air as the waves propagated noise.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder