12 Haziran 2014 Perşembe

CADILAR MI ? CADILAR ÖLDÜRÜLDÜ MÜ ?

             Merhaba Arkadaşlar,

Geçmişten günümüze kadar gelen ve hala evrende olma ihtimali olan ya da şimdi ki adlarıyla büyücü diye adlandırılan bu insanların ölümlerini hakkında bilgiler mevcuttur.Okumanızı tavsiye ederim..

Saygılarımla                 
Hi Friends, 

From the past to the present and still now in the universe, which may be either the name of this so called magician with information about the deaths of the people I recommend mevcuttur.okuma .. 

yours truly


                          Angele de la Barthe ;

Angele de la Barthe, Fransa’da 1230-1275 yılları arasında yaşamış olan varlıklı asil bir kadındır. O  Katharizm inancını benimsemiştir. Katharizm, gerçek Hıristiyanların kendileri olduğuna inanır. Fakat, bu inanç kiliseye başkaldırış olarak kabul edildiğinden hiçbir zaman kabul edilmemiştir. Bu dönemde Angele’nin yaşadığı yerde bebekler kaybolmaya başlamıştır ve kilise Angele’yi cadılık ile suçlar. Engisizyon tarafından inanılmaz işkencelere maruz kalan kadın, mecburiyetten günahlarını itiraf eder. Feci şekilde öldürülür. Angele, tarihin ilk cadısı olarak kayıtlara geçer.


Angela de la Barthe, who lived between the years of 1230-1275 in France, is wealthy noble woman. He held the belief that Catharism. Catharism, true Christians believe that themselves. However, this belief is regarded as insubordination is the church has never adopted. During this period, the place of Angelea began to disappear and the infants Angeli church is accused of witchcraft. Engisizyo by the incredible women who are exposed to torture, confessed the sins of necessity. Tragically killed. Angela, the history goes on record as the first witch.                                  Mother Shipton ;
Bükülmüş bacaklar, büyük bir baş ve çökük yanaklar ile doğan Shipton, Yorkshire bölgesinde şeytanın çocuğu olarak bilindi. 1488-1561 yılları arasında yaşayan kadın, aslında durugörü medyumdur. Uzak gelecek ile ilgili pek çok olayı bilmiştir. Nostradamus’un benzeri kabul edilen kadın, serseri bir hayat yaşamıştır.


Bent legs, a large head, and born with sunken cheeks Shipton, Yorkshire area was known as the devil's child. Women who lived between 1488-1561, is actually psychic clairvoyant. Has succeeded in many cases related to the distant future. Nostradamus-like woman accepted, punk has lived a life.


                               Maret Jonsdotter ;
17. yüzyılda Maret Jonsdotter cadılık ile suçlanmıştır. Söylentiye göre şeytan ile ilişkisi vardı ve ona inek kurban ediyordu. 1668 yılında İsveç’te cadılık ile ilgili bir kanun yoktu. Fakat, söylentiler o kadar büyüdü ki, İsveç yasalarını değiştirdi. Maret tutuklandı fakat hiçbir zaman suçunu itiraf etmedi. 1672 yılında idama mahkum edildi ve başı kesilerek öldürüldü.

Maret Jonsdottir was charged with witchcraft in the 17th century. Rumor had intercourse with the devil and was going to sacrifice her cow. In 1668 there was a law on witchcraft in Sweden. However, rumors that he has grown up, changed the laws of Sweden. Maret was not arrested but never confessed to the crime. In 1672 he was sentenced to death and killed by decapitation.

                                         Marie Laveau ;
1801 yılında doğan kadın, ilk voodoo bebek ile büyü yapmaya başlayan kişidir. New Orleans’da Voodoo kraliçesi olarak tanındı. O doktorluk yapan ve tavsiye veren bir kişi oldu. Ölü çağırıcılık, zihin kontrolü, telekinezi gibi pek çok özellik taşımıştır. 1874 yılında 12 bin kişinin katıldığı büyük bir Voodoo ayini yapmıştır. 1881 yılında evinde ölmüştür. Bugün hala Voodoo büyüsü yapanlar onun ritüellerini kullanırlar.


Women born in 1801, is the person who first started to do magic with voodoo dolls. Voodoo in New Orleans was known as the queen. A person who was a doctor and he gives advice. Çağırıcılık dead, mind control, telekinesis has many features such as stone. In 1874, 12 thousand people attended the liturgy has made a big Voodoo. Died at his home in 1881. Voodoo rituals that still today its use.

                                  Agnes Waterhouse ;
İngiltere’nin en ünlü cadısı olan Agnes, lanetli ve kara  büyü yaparak düşmanlarını öldürmüştür. O suçlamaları asla kabul etmemiştir. Mahkeme tarafından tutuklanmış ve idama mahkum edilmiştir. O şeytan ile ilişkisi olduğu için yakılarak ölmeye mahkum edildi. Yakılmasına yakın uzun süre dua etmesi ise hiçbir şeyi değiştirmemiştir.

Britain's most famous witch Agnes, cursed by black magic and enemies killed. He has never accept blame. Was arrested and sentenced to death by the court. It is the relationship with the devil was sentenced to die for the burning. Is close to the burning praying for a long time did not change anything.                                        Salem Cadıları ;
Papaz Samuel Parris’in kızı ve yeğeni garip davranmaya başlar. Çığlıklar ve garip tuhaf hareketler gösterince 1692 yılında içlerine şeytanın girdiği düşünüldü. Tüm olaylardan bir yaşlı kadın, dilenci ve bir köle suçlandı. Köle yapılan işkenceler ile bu işe karışan 19 kişi daha olduğunu söyledi. Tüm bu insanlar Salem denilen Gallow tepesinde idam edildiler. 200 kişide hapiste zindanda hayatını kaybetti. Tarihe bu olay, Salem cadıları olarak geçti.

Reverend Samuel Parris's daughter and nephew start to behave strangely. Gösterince screams and strange strange movements in 1692 was considered to be internal to the devil. All events, an elderly woman, a beggar and a slave was charged. With the torture of slaves is more than that involved 19 people, he said. All these people were executed in Salem called Gallow hill. 200 people lost their lives in the dungeon in the prison. This event in history, as the Salem Witch passed.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder