11 Haziran 2014 Çarşamba

Osmanlı tarihinde ilginç yasaklar?...Banned in Ottoman history is interesting?

Merhaba arkadaşlar,
Son zamanlarda tarih çalıştığım için ilgimi çeken aklıma takılan ve enteresan olan ( yani bana göre ) bilgileri sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım hem okumaktan sıkılmaz hem de bilgi dağarcığınızı geliştirirsiniz. 
Sevgilerimle..


1-Gayri Müslimlere Cariye Satma Yasağı: İstanbul'da büyük bir esir pazarı bulunuyordu.Ticaret amacıyla gelen yabancıların kısa bir süre buradan esir ve cariyeleri alıp kullandıktan sonra sokağa bırakmaları üzerine 1559 yılında çıkartılan kanunla gayrimüslimlere esir satılması yasak edildi.2-Kahvehane ve Tütün yasağı:Tütün Osmanlılara 17.yy girmiş ve kısa bir sürede çok yayılmıştı. 4.Murat zamanında ise tütün kullananlar ölümle cezalandırıldı. İstanbul'da büyük bir yangının şehrin dörtte birini yok etmesinden sonra kahvehanelerde padişah 4. Murat'ın uğursuz olduğundan bahsedilir. Bunu duyan padişah da tüm kahvehaneleri kapatıp yıktırır.
3. İçki yasağı: Günümüzde de seçim günlerinde yasak olan içki satışı ve kullanımı Osmanlı'nın da muhtelif zamanlarında uygulanmasına rağmen en katısı padişah 4.Murat devrindedir. İlginçtir, içkiyi yasaklayan padişah herkesten gizli içki içtiğinden siroz sonucu vefat eder.
4.Yatsı ezanıyla sabah ezanı arasında sokağa çıkma yasağı: Sokakların fenerlerle aydınlatılmasından önce konulmuş bir yasaktır. Sokakların güvenliği yeterli olmadığından ve geceleri sokağa çıkan halkın bir ayaklanmaya neden olabileceği düşünülerek uzun yıllar uygulanmıştır.5. Kadın ve erkeklerin kayıklara birlikte binme yasağı: Fatih zamanından 2.Abdülhamit zamanına kadar devam etmiştir. Kadınların erkeklerle kayıklar içerisinde uygunsuz davranışlarda bulunabilineceklerini düşünerek konulmuş bir yasaktı.
6.Kadınların Eyüp'te kaymakçı dükkanına girme yasağı: 16 yy konulmuş bir yasaktı. Eyüp sultanı ziyaret etmek bahanesiyle gittikleri Eyüp'teki kaymakçı dükkanlarında erkeklerle buluştuklarının saptanması üzerine konulmuş bir yasaktır.7. Kadınlara açık giyinme yasağı: Çeşitli dönemlerinde bu konuda ferman çıkartılarak açık kıyafetler giyerek erkekleri baştan çıkartmaya çalışan kadınların ve bu elbiseleri diken terzilerin ceza alacakları bildirilmişti.8.Kadınlara mesire yasağı: Kadınların mesire yerlerinde sevgilileriyle buluşacakları düşünülerek 1752 yılında konulmuş bir yasaktı. Kadınları arabalarıyla mesire yerine götüren arabacıların ise yakalandıkları takdirde İstanbul dışına sürülecekleri ferman yoluyla halka duyurulmuştu.
9.Hamama giden gayrimüslimlere nalın giyme yasağı: Hamamlardaki müslüman ve gayrimüslimleri ayırt etmek amacıyla konulmuş nedeni bilinmeyen bir yasaktır.


10. Şehir içerisinde ata ve arabaya binme yasağı: 17.yy kadar şehir içerinde arabaya ve ata binmek yasaktı.


11. Çingenelere at binme ve kısrak besleme yasağı.

12. Saçak ve çardak yasağı: Eski İstanbul sokakları dar olduğundan saçak ve çardaklar yasak edilmişti.


13.Arnavutlara hamam tellağı olma yasağı: İstanbul'da büyük bir isyana neden olan Arnavut kökenli Patrona Halil'in hamamda tellak olduğu öğrenilince bu yasak konuldu.


14.Umumi yerlerde ve bilhassa kahvehanelerde devlet sohbeti yasağı.


15. Kiliselerde çan yasağı: 1856 yılına kadar uygulandı.

16.Şehirdeki konaklardan yalılara, yalılardan konaklara taşınma yasağı: Tanzimat devrine kadar yürürlükte kalmış bu kanuna göre devlet görevinde çalışanların yaz başlarında yalılara yaz sonrasında ise konaklara dönmeleri çeşitli sorunlara neden olduğundan bu yasak konulmuştu.
17.İstanbul surların üzerinde ve yanında ev yapma yasağı. 


18.Ay yıldız yasağı : Bayrağımızın süs unsuru olarak kullanılmaya başlaması üzerine alınmış bir yasaktır.

19.Evlerde yemek çeşidi yasağı:1821 yılında yemek israfını önlemek amacıyla çıkartılmasına rağmen pek uygulama bulamamış bir yasaktır.


20.Bekçilere davul çalma yasağı.
21. Kahvelerde saz, söz, meddah ile her türlü oyun, satranç ve dama oynama yasağı.
22.Erkek memurların kötü kıyafet giyme yasağı.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder