3 Haziran 2014 Salı

DRACULA....Azıklı Voyvoda....20 bin Türk'ü kazığa geçirdi! DRACULA .... Azıklı the Impaler .... 20 thousand Turks spent the pile!

Merhaba Arkadaşlar,
Sizlere bugünde ilgimi çeken psikopatca birşey daha paylaşmak istedim. Genelde ismi filmlerden duyduğumuz aslında kim ve ne kadar vahşi bir geçmiş karakteri sunacağım. Okumaya hazır olun..

  Kazıklı Voyvoda olarak tanınan Eflak Prensi Dördüncü Vlad, Voyvoda Dracul'un oğludur. 1456- 62 yılları arasında Eflak Beyliği yaptı. Fatih Sultan Mehmed zamanında Osmanlılara karşı savaştı.

OSMANLI ASKERLERİNİ KAZIKLARA ÇAKTI
Kont Dracula özellikle esir aldığı Osmanlı askerlerini kazıklara çakarak işkenceyle öldürmesiyle tarihe geçmiştir. Vampir olduğuna inanılır. Çok kan dökmesi buna sebep olmuştur.


ANNELERİN MEMELERİNİ KESTİ
Esirlerin derilerini yüzdürerek üzerine tuz sürdürüp keçilere yalatmak, kendisine gönderilen Osmanlı elçilerinin çıkartmak istemedikleri sarıklarını kafalarına çaktırmak, annelerin memelerini kestirip yerlerine çocukların başlarını sokturmak gibi akıl almaz işkence usullerini icat etmiş vahşi bir liderdir.

Hi Friends,
We psychopathically 'm interested in today is one more thing I wanted to share . Generally, we hear the name of the films is actually a history of wild characters who will offer and how much . Be ready to read ..

  Fourth Wallachian Prince Vlad the Impaler, known as Vlad the Impaler was the son of Dracula . 1456-62 was the year of the Principality of Wallachia . He fought against Ottoman Sultan Mehmed the Conqueror .

AGE TO PILE Ottoman soldiers were
Count Dracula in particular the Ottoman soldiers taken prisoner by going down to stakes in the murder of the maids made ​​history . Believed to be a vampire . It has caused a lot of bloodshed .

Mother's breast was cut

Prisoners of their skin floating on the salt maintain and goats licking , to sent to him by Ottoman ambassadors to remove unwilling turbans to their heads muck to the mother's nipples brusquely into place children in their heads to dismantle such inconceivable torture methods have invented the wild is a leader .
FATİH SULTAN MEHMET YAKALAYAMADI
Fatih Sultan Mehmed tarafından yakalanmaya çalıştıysa da kaçmayı başarmış, nihayet kendi adamlarından biri tarafından 1462 yılında öldürülmüştür.


ŞATOSU KARPAT DAĞLARI'NDA
Dracul'un şatosu olarak bilinen Karpat dağlarındaki Bran Şatosu bugün hala ziyarete açıktır. Biz de bir yandan Dracul’un şatosunu gezerken, bir yandan da onun kanlı tarihine, vahşi işkencelerini göz atalım…


BABASI ONU OSMANLILAR'A REHİN VERDİ
Osmanlılar’a yenilen babası rehin olarak Kont Dracula’yı Osmanlılar’a vermişti.


EFLAK'IN BAŞINA GEÇTİ
O yüzden yaşamının bir kısmını Osmanlılar'ın elinde tutsak olarak yaşadı. Osmanlılar'ın egemenliğini kabul ederek Eflak'ın başına geçti.Fatih Sultan Mehmet could not snag 
If you try to capture by Sultan Mehmed the Conqueror also managed to escape, finally in 1462 by one of his men were killed. 

Castle in the Carpathian Mountains 
Known as Dracula's castle in the Carpathian Mountains, Bran Castle is open to visitors today still. We both had a hand while visiting Dracula's castle, but also the date of his bloody, brutal torture Let's look at ... 

FATHER GAVE HIM Ottomans PLEDGE 
Count Dracula as a hostage to the Ottomans renewed his father had given to the Ottomans. 

Wallachia became the head of 

That's why a portion of life lived as a prisoner in the hands of the Ottomans. Recognizing the sovereignty of the Ottomans became the head of Wallachia.
FATİH'E BAŞKALDIRDI VE 20 BİN TÜRK'Ü KAZIĞA GEÇİRDİ
Sonra yeniden Fatih Sultan Mehmed’e başkaldırır. Ve üzerine yürüyen 20 bin Türk’ü kazıklara çakarak öldürür.


FATİH ÇOK KIZGIN
Buna kızan Fatih bizzat ordunun başına geçerek Vlad’a karşı sefere çıkar.


OCUKLAR BİLE KAZIKLARDA
Türk askeri Targoviste'ye ulaştığında Sultan Mehmed ve askerleri yaklaşık 5 kilometre boyunca kazıklarla dizili kadın erkek ve çocuk cesedinin yanından geçerler.


DRAKUL KAÇARKEN KUYULARI ZEHİRLEDİ
Ancak Dracul çoktan kaçmıştı. Üstelik kaçarken de tüm kuyuları zehirledi, ekinleri yaktı.


CÜZZAMLILARI TÜRKLER'İN ARASINA SALDI
Hayvanları bile öldürttü. Hapishanelerdeki mahkumları, cüzzamlı ve vebalıları salıverdi ve Türklerin arasına karışmaya teşvik etti


İÇİLECEK BİR DAMLA BİLE SU YOK
Mahmut Paşa'nın hatıratına göre çok uzun mesafeler boyunca asker içilecek bir damla bile su bulamadı. Sıcak dayanılır gibi değildi.
Fatih has defied AND 20 THOUSAND SPENT A PILE 
Then again it is rebellion against Sultan Mehmed the Conqueror. And walking on by going down to pile kills 20 thousand Turks. 

Fatih VERY HOT 
The irate Conqueror himself through the head of the military campaign against Vlad released. 

EVEN CHILDREN in PILE 
Turkish Sultan Mehmed military reaches Targoviste and soldiers stacked with piles for approximately 5 kilometers from the side of women, men and children pass through the body. 

POISON THE WELL was fleeing DRAKULA 
However, Dracula was already too late. Moreover, all the while fleeing wells poisoned, crops burned. 

BETWEEN SALT-TURKISH the lepers 
Even the animals were killed. Prisoners in the prisons, the lepers and the plague was loose and encouraged to stir among the Turks 

SMOKING NO WATER EVEN ONE DROP will 

Mahmut Pasha's memoir by the military for very long distances to drink even a drop of water could not be found. It was not as hot bearableGİZEMLİ BİR ŞEKİLDE ÖLDÜ
1474 yılında komutasına geçtiği bir askeri birlikle eflak beyliğini tekrar ele geçirmek üzere harekete geçer. Ancak bu olay Vlad'ın şimdi bile tam açıklığa kavuşmamış gizemli bir şekilde ölümüyle sonuçlanır.
DIED in a mysterious way 

Late in 1474 to a military command to the union takes action to repossess the principalities of Wallachia. However, even if this event is now full of Vlad was unclear, resulting in death in a mysterious way.
KENDİ ASKERLERİ ONU TÜRK SANINCA
Ölümü şöyle hikaye edilmektedir: "Dracul'un ordusu Türkleri amansız bir şekilde keyifle öldürmeye başlamıştı. Dracul Türkleri öldürmekte olan askerlerini daha iyi görebilmek için bir tepeden aşağı doğru (askerleri ve arkadaşlarından ayrı bir şekilde) inmekte iken bazı askerleri onu Türk sanmıştır.


MIZRAK DARBESİNDEN KURTULAMADI
Biri mızrağını saplar. Kendi askerlerinin kendisine saldırdığını gören Dracula kılıcıyla suikastçılarından beşini öldürür. Ancak aldığı çok sayıda mızrak darbesiyle sonunda öldürülür.
TURKISH SOLDIERS HER OWN SANICA 
Death follows the story are: "Dracula's army, the Turks inexorably enjoy killing had begun. Dracula Turks kill soldiers who were better able to see a top-down (troops and their friends in a different form) in whereas some soldiers it Turkey was regarded. 

SPEAR could not avoid IMPACT 

One spear handles. Seeing that their soldiers to attack him with the sword of Dracula kills five assassins. But with a stroke of his lance at the end of a large number are killed.


Dracula’nın hayatı sonradan Bram Stoker'ın Drakula romanına ve Drakula filmlerine konu olmuştur.


Bram Stoker's Dracula Dracula's life later in the novel Dracula films and has been subject to. WILD CHARACTER


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder