21 Mayıs 2014 Çarşamba

Sherlock Holmes Hayali Karakter..

 Britanyalı hayalî dedektif kahraman, polisiye edebiyatının önemli ilk kişiliklerinden biridir. İnsanları, bir denklemin elemanları olarak ele alan ve dolayısıyla duygusal yönlere kaymayan bir karakter olan Holmes, amacına ulaşmak için zaman zaman sahte ve kurnaz bir karaktere bürünür.Bazı durumlarda kendi adaletini kendi sağlama hakkını kendinde görür.Sorduğu soruların cevaplarının birbiriyle tutarlı bir bütün oluşturmasına dikkat eder, yani yöntemindeki fark, ipuçlarını bir araya getirip bir çözüm bulmak yerine, elindeki ipuçlarından anlamlı bir bütüne ulaşmaya çalışmaktır; bunun yanı sıra kendi kendine yaptığı laboratuvar araştırmaları sonucunda elde ettiği bilgileri tekil olaylara uygular ve sigara izmaritlerinden, el yazılarından, ayak izlerinden, ve her türlü bilgi kırıntısından sonuca ulaşır. Üniversitede boks ve eskrim eğitimi almış, 19. yüzyılda İngiltere'de sıkça görülen sopa dövüşünde de uzmanlık edinmiştir.Fakat fiziksel şiddet yönü oldukça nadir ve daima haklı olarak ortaya çıkar.

( British fictional detective hero , detective literature is one of the important first personality . People , an equation of the elements discussed in the field and thus emotionally to the non-slip character, Holmes, to achieve the purpose from time to time false and cunning character bürünür.baz cases his justice into their own right to self- görür.sor of the questions the answers consistent with each other to form a whole pay attention to , ie the difference in methods , tips to find together a solution , rather than in the hands of the tips is to try to reach a meaningful whole ; In addition to this self- made ​​information obtained as a result of laboratory research applied to individual events and of cigarette butts , from handwriting , footprints , and get results from all kinds of bits of information . University trained in boxing and fencing , stick fight often seen in England in the 19th century edinmiştir.fakat expertise in the direction of physical violence occurs as very rare and always right . )
İlk Holmes öyküsü olan Sherlock Holmes: İntikam Tutkusu'nda (A Study in Scarlet, 1887) Holmes'un Doktor Watson'la ilk kez karşılaşmaları ve Baker Caddesi 221B'deki, gerçekte olmayan ünlü evi paylaşmaları anlatılır. Watson, Afganistan Savaşı'nda yaralandığı için izinle Londra'ya dönmüş askeri bir cerrahtır. Holmes, "sanırım Afganistan'dan yeni geldiniz" deyince, Watson epeyce şaşırır. Birkaç hafta sonra Holmes bu gözlemi nasıl yaptığını açıklar. "Akıl yürütme süreci şöyle başladı: İşte, tipinden doktor olduğunu sandığım bir bey, ama havasında askerce bir yan var. Öyleyse askeri doktor olmalı. Güneşli, sıcak bir ülkeden geldiği yüzünün yanıklığından belli. Bilekleriyse daha açık. Demek ki derisinin doğal rengi koyu değil. Bitkin görünüşünden de anlaşıldığı gibi büyük güçlüklerle karşılaşmış, hatta hastalanmış olmalı. Sol kolundan yaralanmış. Bu kolunu rahat kullanamıyor, tutuşu da doğal değil. Pekâlâ, bir İngiliz doktor hangi sıcak iklimli ülkede bu kadar sıkıntı çekmiş ve kolundan yaralanmış olabilir? Kesinlikle Afganistan'da. Bütün bu düşünceler kafamdan bir anda geçti."


 (   With the first Holmes story Sherlock Holmes: The Revenge Tutkusu (A Study in Scarlet, 1887) Holmes and Doctor Watson matches for the first time in 221B Baker Street , the famous house without actually sharing are described. Watson was injured in the Afghan War he returned to London with the permission was a military surgeon . Holmes, " I have come from Afghanistan ," he, Watson is quite surprised . A few weeks later, Holmes explains how to do this observation . " Reasoning process started like this : Here , from the type of doctor I thought was a gentleman , but the airwaves soldierly have a side . Then military doctors should be . Sunny, warm come from a country where the face of the blight evident from . Wrist others much open . So the skin 's natural color, not dark . plant appearance as can be seen face great difficulties , and even sick must have . , left wounded in the arm . this arm relaxed not use , handling also not natural . Okay, a British doctor which hot climate in the country, it suffered and wounded in the arm could it be? definitely in Afghanistan . all these thoughts went through my head at one time . " )
Öyküler birbirini izledikçe Sherlock Holmes da halk arasında giderek daha çok ünlendi. Holmes üzerine tek bir satır yazamayacak kadar bu işten bıkan Conan Doyle, öykülerinden birinde onu öldürmeye karar verdi. Ama okurlarının büyük tepkisiyle karşılaşınca, Sherlock Holmes'u büyük bir ustalıkla yeniden yaşama döndürmek zorunda kaldı. Sherlock Holmes'un Türkçe yayımlanmış öyküleri arasında Şerlok Holmes'in Maceraları; Dörtlerin Esrarı (The Sign of Four; 1890), Şerlok Holmes'in Anıları (The Memories of Sherlock Holmes; 1893) ve Baskerviller' in Köpeği (The Hound of the Baskervilles; 1902) sayılabilir.

( Alıntılara Yer Verilmiştir )

As I watched the Sherlock Holmes stories to each other more and was very famous among the people. Holmes wrote a single line on this job too tired Conan Doyle, decided to kill him in one of the stories. But when faced with the overwhelming response of readers, a great mastery of Sherlock Holmes was forced to return to life again. Serloin of Turkish published stories of Sherlock Holmes Adventures of Holmes; Four of the Mystery (The Sign of Four, 1890), Memoirs of serloin Holmes (The Memories of Sherlock Holmes, 1893) and of Baskervil 's Dog (The Hound of the Baskervilles, 1902) can be considered. 

                                                                      (Excerpts are given)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder